۴ روش برخورد با افراد پررو و سواستفاده گر

۴ روش برخورد با افراد پررو و سواستفاده گر

برخورد با افراد پررو چگونه است؟

برخورد با افراد سواستفاده گر چگونه است؟

 • تا حالا شده یک آدم پررو سر راه شما قرار گرفته باشد و از شما سواستفاده کرده باشد؟
 • تا حالا شده بعد از اینکه کسی از شما سواستفاده کرده، کلی با خودتان خودخوری کرده باشید و حالتان بد شده باشد؟
 • تا حالا شده وقتی مسخره تان می کنند، ندانید چه عکس العملی نشان دهید؟
 • تا حالا شده فروشنده بخواهد جنسش را به شما بیندازد و شما هم بخرید؟
 • تا حالا شده کسی برایتان بامبول درآورده باشد؟
 • تا حالا شده یک خواسته ی به حق داشته باشید و به آن نرسیده باشید؟
 • تا حالا شده کارفرما قرار بوده مبلغی را به شما بپردازد، بعد از اینکه کار را تحویل داده اید، زیرش زده باشد؟

در جامعه ی ما افراد پررویی وجود دارند که اگر ندانیم چگونه با آنها برخورد کنیم، از ما سواستفاده خواهند کرد. در این مقاله به شما چهار روش برخورد با افراد پررو را یاد خواهیم گرفت:

 1. تکنیک سی دی خش دار
 2. تکنیک سراب دریایی
 3. طی کردن همه چیز از قبل
 4. نه گفتن

روش اول: تکنیک سی دی خش دار

تا حالا دیده اید بچه های کوچک برای اینکه به خواسته شان برسند، اینقدر درخواستشان را تکرار می کنند تا پدر و مادر کوتاه می آیند و راضی به انجام آن کار می شوند؟ مثلاً بچه آنقدر می گوید: بخر! بخر! بخر! بخر! بخر! بخر! تا پدر و مادر بالاخره برایش آن چیز را می خرند!

تکینک سی دی خش دار یعنی اینکه وقتی درخواستی داریم که به حق است، بارها و بارها مثل سی دی خش افتاده ای که دوباره از اول می خواند، بسیار شفاف تکرارش کنیم، چون حق ماست.

حقوق انسانی ما:

 1. من حق دارم به عنوانی انسان برابر، مورد احترام قرار بگیرم.
 2. من حق دارم نیازهایم را در اولویت بگذارم، بدون ایجاد زحمت برای دیگران.
 3. من حق دارم احساسات، افکار و عقاید خودم را داشته باشم و ابراز کنم.
 4. من حق دارم اشتباه کنم، البته مسئولیت هایش را خواهم پذیرفت.
 5. من حق دارم انتخاب هایم را انجام دهم بدون توضیح به دیگران.
 6. من حق دارم خودم باشم، بدون نیاز به تأیید دیگران.
نکته ی خیلی مهم: هر کدام از حقوق بالا در صورتی معنا دارد که باعث ایجاد زحمت برای دیگران نباشد. یادمان باشد این حقوق را برای دیگران هم قائل باشیم.

افراد خجول فکر می کنند حق ندارند درخواستشان را تکرار کنند، فقط یک بار می گویند! اما شما حق دارید بارها و بارها تا ده بار، درخواستتان را تکرار کنید تا به حقتان برسید. بنابراین اول از همه، درخواستمان را مشخص کنیم.

انتقاد یعنی حمله
ادامه ی مطلب

 وقتی به کافی شاپ می رویم و دمنوشی  را می آورند که سفارش نداده بودیم:

درخواست من چیه: دمنوش منو عوض کنید.

بزرگوار، من عرض کرده بودم که دمنوش زعفرانی  می خوام. درخواستمان رو چندین بار تکرار کنیم: ممنون می شم دمنوش منو عوض کنید.

در اینجا اگر لازم شد، درخواستمان را بیش از سه بار، حتی شده ده بار، تکرار کنیم. در آخر اگر باز هم گوش نکرد، بگوییم: من مجبورم به مدیرتون بگم.

 

وقتی دوستمان می گوید یه چیزی میگم،خدایی نه نگو!

درخواست من چیه: من باید اول بدونم تا بتونم جواب بدم.

بنابراین این جمله را هر بار دقیق و بصورت یکسان تکرار کنیم: من باید اول بدونم تا بتونم جواب بدم.

 

وقتی کسی می خواد در صف از ما جلو بزند:

درخواست من چیه: من عجله دارم، نمی تونم.

بنابراین این جمله را تکرار کنیم: من عجله دارم، نمی تونم. اگه دوستان اجازه می دهند، بیایید پشت من.

 

وقتی به شما زنگ می زنند که بیمه ی حوادث نمی خواین؟

درخواست من چیه: نیاز ندارم.

بنابراین این جمله را تکرار کنیم: متشکرم، نیاز ندارم.

روش دوم: تکنیک سراب دریایی

قبول دارید هر کاری بکنیم، حتماً یک عده یک ایرادی می گیرند؟

وقتی همه ی توجه ما به چیزهای نامربوطی که دیگران می گویند می رود، از خیلی چیزهای مهم دیگر باز می مانیم. بعضی وقت ها آدم هایی که عزت نفس پایینی دارند، ما را مسخره می کنند و چیزهای نامربوط می گویند:

 • چقدر مدل موهات زشته!
 • سواد نداری!
 • دماغت قوز داره!
 • دماغت گُنده است!
 • لباست مثل لُنگ حمومه!
 • چه ایده ی مزخرفی!
 • رفتی کلاس، مزخرف یاد گرفتی؟!
 • چقدر چاق شدی!
اعتماد به نفس چیست؟
ادامه ی مطلب

یکی از روش هایی که به ما در مواجهه با اینجور آدم ها کمک می کند، تکنیک سراب دریایی است. سراب دریایی همه چیز را از خود رد می کنند. بنابراین ما هم آنقدر بزرگ باشیم که اینجور انتقادات بی خود را رد کنیم و با او بحث نکنیم. بحث کردن فقط باعث خرد شدن اعصاب ما می شود.

از یک نفر پرسیدند رمز آرامشت در چیه؟ جواب داد: با آدم ها بحث نمی کنم.

 

وقتی می گه لباست مثل لُنگ حمومه!

جواب اشتباه: نه! اصلا هم مثل لُنگ حموم نیست! خیلی هم خوشگله!

جواب درست: آره! ممکنه مثل لُنگ حموم باشه!

بنابراین در اینجور مواقع با آن شخص بحث نکنیم. چون آخر بحث کردن، اعصاب خردی است.

 

وقتی میگه چه ایده ی مزخرفی!

جواب درست: آره، ممکنه از نظر بعضی ها مزخرف باشه!

 

وقتی میگه رفتی کلاس،مزخرف یاد گرفتی؟

جواب درست: آره، ممکنه!

یادمان باشد با اینجور آدم ها بحث و کل کل نکنیم. بنابراین جوری با آن شخص رفتار می کنیم که چیزی به ما برخورد نکند.

 

وقتی وقیحانه میگه چقدر مدل موهات زشته!

جواب درست: آره، ممکنه زشت باشه!

می گوید: خدایی خیلی ضایع است!

جواب درست: آره، ممکنه ضایع باشه!

می گوید : خدایی با این مو، روت میشه بری بیرون؟

جواب درست: آره، ممکنه روم نشه برم بیرون!

می گوید: واقعا چه فکری کردی با خودت ؟

جواب درست: آره، شاید نیاز دارم فکر کنم!

 

وقتی میگه دماغت قوز داره!

جواب اشتباه: نه قوز نداره!

چگونه بحث را عوض کنیم؟
ادامه ی مطلب

جواب درست: آره، ممکنه قوز داشته باشه!

وقتی میگه دماغت گُنده است!

جواب اشتباه: نه، خیلی هم قلمیه!

جواب درست: آره، گُنده است!

 

وقتی میگه بی سوادی!

جواب درست : آره، ممکنه بی سواد باشم!

 

وقتی میگه چقدر چاق شدی!

جواب درست: آره، چاق شدم!

نکته ی خیلی مهم: تکنیک سراب دریایی جهت برخورد با انتقادات نیست. بلکه جهت چیزهای نامربوط و مسخره کردن است. وقتی کسی از ما انتقاد می کند، اگر به جای انتقادپذیری از تکنیک سراب دریایی استفاده کنیم، از منافع آن انتقاد، سود نخواهیم برد.

روش برخورد با افراد مسخره کننده

جهت یادگیری بیشتر، روش برخورد با افراد مسخره کننده را بخوانید.

ترکیب تکنیک سی دی خش دار و تکنیک سراب دریایی

وقتی صدای ضبط همسایه همیشه بلنده:

می گوییم:  سلام. بزرگوار، می تونم ازتون خواهش کنم صدای موسیقی تون رو یه مقدار کم کنید؟(محترمانه، درخواستمان را بگوییم) می دونم احتمالاً شادی جشن هست(همدلی) ولی الان واقعاً به استراحت نیاز داریم(گفتن دلیل)، ممنون می شم ازتون(تشکر).

می گوید: یه شبه!

می گوییم: آره، می دونم، ممکنه یه شب باشه(با تکنیک سراب دریایی، ردش می کنیم). امشب به استراحت نیاز داریم(گفتن دلیل). می تونم  ازتون خواهش کنم صدا موسیقی تون رو یه مقدار کم کنید؟(با تکینک سی دی خش دار، درخواستمون رو محترمانه تکرار می کنیم.)

وقتی فروشنده می خواد بهمون لباسش رو بندازه:

فروشنده می گوید: لباس قشنگیه!

می گوییم: آره، قشنگه (تکنیک سراب دریایی). من اون مدلی که می گم رو می خوام(تکنیک سی دی خش دار)

روش سوم:طی کردن همه چیز از قبل!

تا حالا برایتان پیش آمده است که چون از قبل چیزی را با کسی طی نکرده بودید، به زحمت و دردسر افتاده باشید؟

داستان: یادم می آید چندسال پیش ماشینم را جهت صافکاری به تعمیرگاه بردم.چون از قبل مدت زمان تعمیر ، مبلغ دقیق و نحوه ی عملکرد دقیق را طی نکرده بودم،زمان زیادی طول کشید و درآخر هم هزینه های زیادتر از حد معمول را پرداخت کردم.

هنگامی که می خواهیم کاری را با کسی انجام دهیم، جهت جلوگیری از بامبول درآوردن طرف مقابل، همه چیز را از قبل طی کنیم.

9 راهکار برای اینکه چگونه شوخ طبع باشیم تا دل دیگران را بدست آوریم؟
ادامه ی مطلب

 

موارد طی کردن:

 • زمان دقیق
 • مبلغ دقیق
 • نحوه ی عملکرد دقیق
 • تبعات دقیق
 • به صورت مکتوب
 • یادآوری و تأیید دوم

مثال نقاشی دیوار:

به جای اینکه به نقاش دیوار بگوییم چقدر میشه؟ گفتگوی درست به صورت زیر است:

من: کل پولی که باید بپردازم، با تمام هزینه های جانبی آن چقدر می شه؟

او : چهارصد پونصد تومن میشه.

من: دقیقاً چهارصد یا پونصد؟(مبلغ دقیق)

بعد که مبلغ را گفت، بگوییم: یعنی یک ریال هم بیشتر نمی دم؟ درسته؟ همینه؟

من: چقدر زمان می بره؟

او: سه روزه تموم میشه.

من:اگه سه روزه کارت تموم نشد، چه کار کنیم؟(تبعات را از خودش بپرسیم)

مثال پول قرض دادن:

من: کی این پول رو پس می دی؟

او: تا آخر این ماه.

من: اگه تا این تاریخ پول رو پس ندادی، چه اتفاقی میوفته؟ (چک بگیریم یا از گرو استفاده کنیم.)

مثال پس گرفتن پول:

من: پول من رو کی پس می دی؟

او: آخر هفته.

من: آخر هفته، یعنی کی؟ یعنی دقیقاً چه روزی؟ می خوام دقیق بدونم که زودتر از موعد مزاحم شما نشم.

او: جمعه.

من:چه ساعتی؟ دقیقاً چه ساعتی؟

او: ساعت چهار.

من:اگه تا اون زمان پس ندادی، چه کار می کنی؟(تبعات را از خودش بپرسیم)

بعد یک ساعت مانده به ساعت چهار روز جمعه، با پیامک بهش یادآوری کنیم.

 

مثال طی کردن با راننده تاکسی که می گوید بشین حالا با هم راه میاییم:

راننده قیمت را نمی گوید و ما می خواهیم از روش طی کردن استفاده کنیم.

می گوییم: من همیشه این مسیر رو ده هزار تومان می دم، کافیه؟

مثال ساعت ملاقات:

از طریق واتساپ یا پیامک، ساعت قرارمان را با او مشخص و بعد به او یادآوری کنیم.(مکتوب شده، حتماً که نباید روی کاغذ باشد، پیام واتساپی هم قبول است.)

8 دسته از خلافکاران گفتگو که نباید جزء آنها باشیم+قوانین گفتگو
ادامه ی مطلب

مثال شمردن باقی پول:

وقتی می خواهیم باقی پول را بشماریم، برای اینکه هم خودمان معذب نباشیم و هم طرف مقابل ناراحت نشود، گفتن سه جمله به ما کمک می کند:

 1. اجازه بدید من بشمرم که دوباره باعث زحمتتتون نشم.
 2. من بشمرم که یه وقت زیادی نداده باشید.
 3. دقیق شمردید یا گذاشتید من بشمرم؟

گفتن یکی از این سه جمله، باعث می شود که هم خودمان معذب نباشیم و هم طرف مقابل ناراحت نشود.

روش چهارم: نه گفتن

زمان خریدن

گاهی وقتی کسی از ما درخواستی کرد، ممکن است همان لحظه هول شویم، تحت فشار قرار بگیریم و جواب درست را ندهیم. ما حق داریم که زمان بخریم. بنابراین از او زمان بخریم تا در فرصت مناسب به پیشنهادش فکر کنیم.

با این جملات، زمان می خریم:

 • اجازه بدید بهش فکر کنم.
 • متشکرم، ولی نیاز دارم که بیشتر فکر کنم.
 • چون دوست ندارم بدقولی کنم، اجازه بدید الان جواب ندم.
 • اجازه بدید برنامه مو نگاه کنم.، چون الان نمی خوام یه چیزی بگم که بعداً شرمنده ی شما بشم.
 • الان نمی تونم همه ی جوانب رو بسنجم. اجازه بدید سرفرصت حتماً به شما اطلاع می دم.

برای اینکه یاد بگیرید چگونه به افراد پررو و سواستفاده گر محترمانه نه بگویید، مقاله ی چگونه نه بگوییم تا کمتر ناراحت شود؟ را بخوانید.

دوستان خوبم در این مقاله با چهار روش برخورد با افراد پررو و برخورد با افراد سواستفاده گر، آشنا شدیم:

 1. تکنیک سی دی خش دار(تکرار خواسته مان)
 2. تکنیک سراب دریایی(با پذیرش حرفش،بحث نکنیم)
 3. طی کردن همه چیز از قبل
 4. نه گفتن

دوستان عزیزم من را در اینستاگرام فالو کنید تا از مطالب آموزشی مفید در زمینه ی مهارت های ارتباطی بهره مند شوید. جهت فالو کردن، روی لینک زیر بزنید:

اینستاگرام من

برگرفته از:

کتاب روانشناسی اعتراض

دوره ی رفع خجولی

رسالت من این است که دانش و مهارتم را در زمینه ی علم ارتباطات زیاد کنم و با کیفیت مناسب به دیگران آموزش دهم تا در کنار یکدیگر، کشورمان ایران را جای بهتری برای زندگی کنیم.

اینستاگرام من
مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۶۴ دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

 1. حسین
  ۷:۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

  خیلی جالب بود
  و همچنین خیلی به کارم می آید.

  • مریم معتمد پویا
   ۸:۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

   خوشحالم که مطالبم به کارتون میاد.

   • حمزه
    ۷:۴۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

    عالی بود ممنون خداخیرت بده خیلی کاربردیه اگه عملی کنیم

 2. سعید
  ۱۰:۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

  جالب بود . در مورد برخورد با افراد سمج و پیله که هیجوری ولت نمی کنند تا به خاستشون برسن راهی دارید؟

  • مریم معتمد پویا
   ۱۱:۴۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

   ممنون آقا سعید.در این شرایط با استفاده از تکنیک سی دی خش دار، چندین بار به صورت قاطعانه و محترمانه و با آرامش نه گفتن را تکرار کنید تا کوتاه بیاید.برای اینکه یاد بگیرید چجوری محترمانه به درخواست دیگران نه بگویید،پیشنهاد می کنم این مقاله رو بخونید:
   چگونه نه بگوییم بدون اینکه ناراحت شود؟

 3. ملیکا هستم
  ۶:۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

  مطالب خیلی خوبی بودن فقط من یکی از دوستام خیلی لج باز و پررو هستش تو چیزی که حق باهاش نیست باید صداشو ببره یه حرفایی میزنه که دلم میخاد خودمو خفه کنم که هنوز باهاش در ارتباطم از طرفیم دوسش دارم نمیخام قطع رابطه کنم چطوری من باید با این فرد رفتار کنم؟

  • مریم معتمد پویا
   ۴:۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰

   ملیکا جان چون دلت می خواد همچنان به دوستی تون ادامه بدی، در بحث ها از همون تکنیک سراب دریایی که در این مقاله یاد دادم،استفاده کن.
   یعنی هر وقت خواست ثابت کنه حق با اونه به جای اینکه باهاش درگیر شی و بگی نه حق با منه،بگو آره ممکنه اینطوری که تو میگی باشه …
   اینطوری درگیر بحث نمیشید و بی خودی اعصابت خرد نمیشه.
   ملیکا، راز آرامش در بحث نکردنه.

 4. رعنا
  ۱۲:۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷

  خیلی مفید بود مرسی

  • مریم معتمد پویا
   ۱۰:۳۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

   رعنا جان،خوشحالم که مقاله ام به کارت اومد.

 5. یاشار سعیدی
  ۵:۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

  با سلام . از شما سپاسگزارم سرکار خانم . مطالب مفیدی بودند

  • مریم معتمد پویا
   ۴:۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

   خواهش می کنم آقای سعیدی.خوشحالم که این مقاله به کارتون اومد.

 6. Honey
  ۱۱:۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

  سلام مطالبتون مفید بود ولی من یه سوال داشتم
  یکی از دوستام بعد از مدرسه میاد دم خونمون و ازم کتاب میخواد قبلا بهش دادم خراب کرده پس داده ولی هی میخواد یا موقعی که سر کلاسیم هی اذیتم می‌کنه ولی من چیزی بهش نمیگم کتاب هم که میخواد حتی شده تا فردا جلو در هی میگه بده بده و تا ندم نمیره هرچی هم بهش میگم نه ناراحتی حس داره نه بر میخوره بهش فقط میگه بده
  چیکارش کنم من؟؟؟

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۳۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

   در این شرایط با استفاده از تکنیک سی دی خش دار، چندین بار به صورت قاطعانه و محترمانه و با آرامش، نه گفتن رو تکرار کنید تا کوتاه بیاید.
   مثلا وقتی گفت کتابت رو بده،بگید:کتاب رو می خواهی بخونی؟چون خودم لازمش دارم،نمی تونم بهت بدم.از یه همکلاسی دیگه بگیر.بعد اگر باز هم گفت بده،بگید:چون خودم لازمش دارم،نمی تونم بهت بدم.از یکی دیگه بگیر.و آنقدر این جمله رو تکرار کنید تا کوتاه بیاد.
   برای اینکه یاد بگیرید چطوری محترمانه به درخواست دیگران نه بگید،پیشنهاد می کنم این مقاله رو بخونید:
   چگونه نه بگوییم بدون اینکه ناراحت شود؟

   • Honey
    ۲:۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

    اون هم از همین راه استفاده میکنه من هم همینو میگم بعد ناراحت شد رفت ولی فرداش دوباره تکرار کرد و من هم از این روش استفاده کردم ولی دیگه پررو تر شده

    • مریم معتمد پویا
     ۴:۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

     لازمه ی روبه رو شدن با یک آدم پررو و زورگو اینه که شما در نه گفتن بهش، از اون سمج تر باشید.بنابراین از تکرار نه گفتن کوتاه نیایید چون حق با شماست.

 7. حمزه
  ۷:۴۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

  عالی بود ممنون خداخیرت بده خیلی کاربردیه اگه عملی کنیم

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

   ممنونم از توجه شما.یادگیری مهارت های ارتباطی نیاز به تمرین و تکرار زیاد داره.مثل یادگیری هر مهارت دیگه از جمله فوتبال ، والیبال و گیتار زدن.

 8. زهرا
  ۰:۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

  عالی عالی مننونم ازتون. از شدت حرص خوردن، معده ام درد گرفته بود. ولی واقعا خوندن این تمرینا آرومم کرد.حالا دیگه بلد شدم دفعه ی بعد چجوری رفتار کنم.
  مشکل اینه که اونا بلد شدن چجوری میتونن روحمون رو زخمی کنن و تنها چاره ی ما اینه که به سلاح آگاهی مجهز بشیم.
  خدا حفطتون کنه.

  • مریم معتمد پویا
   ۶:۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

   زهرا جان معلومه افراد پُررو خیلی کلافه ات کرده اند.
   خدا رو شکر که یادگرفتی دفعه ی بعد چطوری در برخورد با اونها بهتر عمل کنی.
   بله همینطوره.یادگیری مهارت های ارتباطی به ما کمک می کنه که نذاریم افراد پررو از ما سوء استفاده کنند.
   ممنونم از لطفت.

 9. زهرا
  ۰:۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

  علاوه بر ظاهر زیباتون، درونتون هم زیباست چون همچنین اطلاعات کاربردی رو در اختیار عموم میذارین.ممنونم ازتون.
  کلاس عمومی نمیذارین برامون؟

  • مریم معتمد پویا
   ۶:۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

   ممنونم از محبتت زهرا جان.به من لطف داری.
   بله کارگاه های آموزشی در شهر تهران برگزار می کنم.
   که زمان و مکانش رو از طریق همین سایت و اینستاگرامم
   اطلاع رسانی می کنم.

 10. غزل
  ۰:۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

  سلام ما سه تا دوستیم با یکیشون عین خواهریم اما با یکی دیگشون :خیلی دوس داره ضایعم کنه و غیر مستقیم بگه من از تو بهتر میفهمم و میخواد همیشه من کم بیارم و کلا خودشو بالا میدونه . من باید چیکار کنم ؟؟!البته اون دو تا باهم فامیلن .

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۴۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

   باهاش بحث نکنید چون نتیجه اش فقط اعصاب خوردی و هدر رفتن انرژی تون هست.هر چی گفت، بگید: آره، ممکنه حق با تو باشه…
   برای بحث نکردن با اون شخص، از تکنیک سراب دریایی که در این مقاله توضیح داده ام، استفاده کنید.

 11. دینا
  ۱۲:۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

  سلام
  ببخشید من یه برادری دارم که کلاس هفتمه و تو برهه زمان نوجوانیشه و همش تو کارای من دخالت میکنه به پروپام میپیچه
  چطور بگم خیلی غیرقابل تحمله چجوری باهاش رفتار کنم نمیتونم عصبانیتمو کنترل کنم و سرش داد میزنم
  به خدا تو این اوضاع کرونا نمیدونم چیکار باید کنم باهاش که نه من اذیت نشم نه اون
  لطفا کمکم کنین

  • مریم معتمد پویا
   ۶:۵۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲

   سلام بر شما
   روزهای سختی رو می گذرونید.
   در شرایط قرنطینه که آدم ها بیشتر از قبل در کنار هم قرار می گیرند، میزان درگیری ها و دلخوری ها بیشتر می شه.
   چون از پیشینه و شرایط هر دوی شما اطلاع ندارم،نمی تونم در موردتون به راحتی قضاوت کنم و راهکار بدم.
   شاید برادرتون نیاز به محبت و توجه داره.
   اگه وقتی با شما صحبت می کنه، با دقت به حرف هاش گوش بدید و مهارت گوش دادن رو در مورد ایشون به کار بگیرید، شاید رابطه اش با شما بهتر بشه.
   برای یادگیری مهارت گوش دادن، مقاله ی مهارت گوش دادن چیست؟ رو مطالعه بفرمایید.
   پیروز و تندرست باشید.

 12. زینب
  ۳:۵۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

  سلام، ممنون از مطالب مفید شما، من یه زن داداش خیلی وقیح دارم که هر چند وقت یک بار اعصاب پدر و مادرمو الکی به هم میریزه، فقط فکر میکنه خودش درست فکر میکنه، دید برادرمو و بچه های برادرمو نسبت به خانوادمون تغییر داده، چون ما در جواب بی ادبی هاش هیچی نمیگیم فکر میکنه حق با اونه، و همیشه به پدر و مادرم میگه شما بقیه بچه هاتون رو بیشتر دوست دارین و…واقعا دیگه بریدیم،نظرتون در رابطه با برخورد با این شخص چیه؟

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۴۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

   سلام زینب خانم
   متشکرم از لطفتون.
   به نظر می رسه شرایط خانوادگی دشواری دارید. ظاهراً خیلی ناراحت هستید چون دلتون می خواد راه درست برقراری ارتباط با خانم برادرتون رو بدونید تا اوضاع بهتر شه.
   به نظرم شما با توجه نشون دادن به دنیای مطلوب خانم برادرتون، می تونید ارتباطتون رو با اون بهتر کنید.
   جهت یادگیری دنیای مطلوب، آموزش زیر رو مطالعه بفرمایید:
   دنیای مطلوب
   اگه باز هم سؤالی داشتید، در خدمتتون هستم.

 13. شیرین
  ۹:۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

  سلام
  بسیار عالی بود مطالبتون
  در مورد روش طی کردن از قبل، سوالی داشتم.
  من پروژه پایان نامم یه موضوع بروز بود که متاسفانه با یه استادی با رده پایین تر از سطحم برداشتم که فکر می کردم آدم خوبیه، اما وسط کار یهو رفتارش تغییر کرد و وقتی که با آموزش صحبت کردم حق رو به من دادن و گفتن استادتو عوض کن.
  دفعه بعد با استادی برداشتم که سطحشون از اولی بالاتر بود اما خُب نسبت به موضوعی که انتخاب کرده بودم آگاهی نداشت و من چون خسته شده بودم فقط می خواستم دفاع کنم تا برای دکترا برسم.
  از اول با اون استاد طی کردم که نظرشو بگه و گفت که کارت خیلی بالاتر از حد این دانشگاست، منم مطمئن شدم که نمره کاملو می گیرم.
  اما روز دفاع بهم کم داد.
  وقتی برای مصاحبه رفتم، استادا بنده خداها هنگ کرده بودن که چطور من اونجا یه همچین نمره ای گرفتم. و رد شدم.
  و از اون به بعد هر چی مقاله و جایزه هم گرفتم به نام همون استاد رقم خورد و چیزی که حالمو به هم می زنه اینه که همه فکر می کنن اون استاد و دانشگاه چه جایگاه والایی داشتن که من پروژه ام انقدر خوبه!
  در صورتی که اونا اصلا خبر نداشتن، من خودم کارمو انجام دادم تازه منو مسخره هم می کردن، این از همه بدتره.
  به نظرتون من باید چه رفتاری کنم تا بیش از این از کارهای من سواستفاده نکنن. آخه اون استاد رو من قبلا اصلا نمیشناختم بعد تو یه توصیه نامه نوشته ایشون دانشجوی من بودن و کلا زیر نظر من کار کردن!
  اینا باعث شده که خودخوری کنم. دوست ندارم اصن نام و یاد اونا تو ذهنم بیاد.

  • مریم معتمد پویا
   ۴:۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

   سلام شیرین خانم
   متشکرم از لطف شما.
   به نظرم سوء استفاده ی استادتون از شما باعث شده که برنجید چون انتظار داشتید اون استاد به حرفش عمل کنه. وقتی دیدید استاد برخلاف قولش عمل کرد، خیلی ناراحت شدید.به خصوص که بعد از دفاعتون کارهای خوب شما به نام استاد زده شد.
   متأسفانه تقریباً عموم مردم به قولشون عمل نمی کنند. یکی از دلایلی که بهتره طی کردن از قبل، به صورت مکتوب و قرارداد باشه، همینه.
   این اتفاق گذشته و دیگه نمی شه کاریش کرد.
   می تونید از این ماجرا برای دفعات آینده درس بگیرید که به آدم ها اعتماد بی جا نداشته باشید و وقتی قراره با کسی کار کنید، از قبل خواسته هاتون رو به صورت مکتوب باهاش طی کنید تا بهش فرصت سوء استفاده ندید.
   باز هم در ادامه اگر سؤالی براتون پیش اومد، در خدمتتون هستم.
   موفق و تندرست باشید.

 14. سوگند
  ۳:۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

  سلام . من یه دوستی دارم که خیلی پررو عه و از همه چی سوء استفاده میکنه .بعد کلا تقلید کارم هست . من برای اینو بی خودی خودشو خوب نشون نده باید چیکار کنم؟ همه فکر میکنن اون عالیه اما در واقع اون عالی نیست و جنسش شیشه و خرده داره . من باید چیکار کنم ؟ ممنون میشم کمک کنید

 15. بابک ج
  ۱۱:۵۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

  سلام
  ای کاش بجای نصیحتهای غیر علمی و غیر عملی و خسته کننده و قدیمی و کهنه که مدام با افکار مردم بازی میکنند بچه هایمان از همان مقطع ابتدایی در کتابهای درسی با این طرز تفکر بسیار ساده شده و عملی تر آشنا بشوند. خیلی آموزنده بود ممنون

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

   سلام.
   بله، همینطوره. ای کاش یه روزی برسه که این مطالب کاربردی، در مدارس کشورمون تدریس بشه. به امید اون روز هستیم.
   خوشحالم که این آموزش، نظر شما رو جلب کرده.

 16. رضا
  ۴:۵۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

  سلام خسته نباشین من ۱۵ سالمه
  بسیاری از دوستان من اهل کار و فروش و یا دستفروشی و بساط کردن هستند
  من هم علاقه زیادی به کار کردن و پول در آوردن دارم اما میترسم و خجالت می کشم
  میترسم که مبادا افراد پررو منو مسخره کنن و یا نخوان که من کنار اونا بساط کنم
  میشه کمک کنین

  • مریم معتمد پویا
   ۶:۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

   سلام
   به شما تبریک می گویم که می خواهید کار کنید و کسب درآمد داشته باشید.
   شما می خواهید از ناحیه ی امن خودتان خارج شوید و یک کار جدید انجام دهید. بنابراین ترستان کاملاً طبیعی است. ترستان را بپذیرید. با خودتان بگویید: آره، من می ترسم.
   یادتان باشد، هر وقت که در مسیر تغییر کردن قرار می گیریم، اطرافیانمان ابتدا ما را نادیده می گیرند، بعد ما را مسخره می کنند و بهمان می خندند، بعد با ما می جنگند و مقابله می کنند و در نهایت ما پیروز خواهیم شد و سپس همان آدمها، از ما تقلید خواهند کردند.
   پس در هر مسیر رشدی که قرار می گیرید، این افراد و کارهایشان، بخشی از آن مسیر هستند.
   هر وقت که افکاری مثل اگه کارم رو شروع کنم، دیگران منو مسخره می کنند، سراغتان آمد، از فکرتان تشکر کنید که: مرسی فکر جون که بهم یادآوری کردی. و بعد برای شروع کارتان اقدام کنید. چون اگر غرق در این افکار و احساسات منفی شوید، هیچ وقت کار را شروع نخواهید کرد.
   پس ترستان را بپذیرید و با وجود ترستان و با وجود افکار منفی تان، فقط اقدام کنید.
   برای رو به رو شدن با این افراد، مقاله ی روش برخورد با افراد مسخره کننده را مطالعه بفرمایید.

  • مریم معتمد پویا
   ۵:۵۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

   برای رو به رو شدن با ترس از مسخره شدن و خجالت کشیدن جلوی بقیه، خودتون رو حساسیت زدایی کنید.
   یعنی اگر شما از مسخره شدن می ترسید و فکر می کنید مسخره شدن، مساوی نابود شدن، از بین رفتن، بدبخت شدن، و تباه شدنه، از کارهای کوچک شروع کنید و از روی عمد، خودتون رو در موقعیت هایی قرار بدید که قراره خجالت بکشید.
   مثلاً اگر از یک اشتباه کوچک کردن، می ترسید، یه بار موقع رد شدن، توی جمع، آروم یک چیز بی ارزش رو از دستتون بندازید پایین و ببینید چی میشه.
   یه بار، لباس نامناسب بپوشید(مثلاً یک لنگه دمپایی، یک لنگه کفش کتونی) و به جایی که آدم های غیر مهم و غریبه هستند، برید. مثل یک مرکز خرید. و ببینید چی میشه.هیچ اتفاقی نمیوفته!
   یا در خیابان، بدون اینکه مزاحم کسی بشید، عقب عقب راه برید. بذارید همه نگاهتون کنند و بگن: دیوونه! اونوقت می بینید که خیلی ها اصلاً کاری به کارتون ندارند.
   یا اگر نه شنیدن براتون سخته، از روی عمد، خودتون رو در معرض نه شنیدن قرار بدید.
   بطور مثال در ابتدای صبح که مغازه ها هنوز پول خرد ندارند، یک تراول ۵۰ هزار تومنی رو به مغازه ای ببرید و بگید: می شه اینو برای من خرد کنید؟ و ازش نه بشنوید.
   یا با کسی که مطمئنید اونجا نمیاد، تماس تلفنی بگیرید و بگید: میای بریم فلان جا؟
   با انجام این تمرینات، این باور در شما به وجود میاد که فکر دیگران براتون مهم نیست.
   موفق باشید.

 17. محمدصالح
  ۱:۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

  درسته.من با این افراد برخورد داشتم و همین روش که فرمودید یعنی بی اهمیت از کنار شخص رد شدن یا وارد بازی او نشدن خود ضربه بزرگی هست به این تیپ اشخاص

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

   آقای قره گزلو، سپاسگزارم.
   بله، بهترین راه، کل کل نکردن و وارد بازی نشدن با اینجور آدم هاست.

 18. علی
  ۸:۵۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

  آدمهای پررو رو اگه قیامتی نبود و آدمیزاد گیر پرونده ی اعمالش نبود، فقط جوابشون یه مشت تو صورته. اما با این اوصاف من نه حال بحث کردن دارم و نه حال سنگین کردن پرونده اعمالم. پس ترجیح میدم به عاقبت کار فکر کنم و سکوت کنم وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

   متشکرم که نظرتان را نوشتید.
   ظاهراً از آدم های پُررو، بسیار به ستوه آمده اید.
   بهترین راه مواجه شدن با این افراد، بحث و کل کل نکردن با آنهاست.
   روش های موجود در این مقاله، به شما کمک می کند که اجازه ندهید از شما سوء استفاده کنند.
   در گیر شدن و بحث کردن با آنها، فقط انرژی شما را هدر می دهد و از کارهای مهم زندگی تان بازمی مانید.

 19. آرتمیس
  ۴:۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

  سلام.خیلی مفید بود.من دخترم و ۱۵ ساله .من یه پسر عمویی دارم هم سن خودم.بچه بودیم خیلی با هم دعوا میکردیم. از اون دعوا ها که کار به زد و خورد بابا مامانا میکشه بعد نه تا دوازده سالگی شد خجالت.حالا که از دو سال پیش خیلی با هم رفیق بودیم خجالتم که نیست اصلا.کلا کیس من نیست برا همین اصلا ازش خجالت نمی کشم.من ۱۵ سالمه و اون ۱۶٫یه ساله رفته رو مخم.خیلی پرو شده.مامانم میگه بهش رو دادی.ولی مثلا دوستام میگن ینی چی وقتی داره درمورد کارای خاک بر سری حرف میزنه تو میخندی!
  حالا شورشو در اورده .مثلا وقتی درس میخونم میگه واقعا حوصله داری یا آهنگا مو مسخره میکنه و میگه همش بلدی مزخرف گوش کنی.یا وقتی حرف میزنم هی میگه حوصلم سر رفت خسته شدم اه کی میریم خونه!
  نمی دونم چرا اینقد پر رو شده.خودم رفتارام و لباسام پسرونن و کلا با پسرا بیشتر دوستم. و جدیدا تنها بحثی که منو و اون باهم اختلاف نظر نداریم همین بازی اکس باکسمه نمی تونم مغرور باشم.دست خودم نیست اصلا از پسرا خجالت نمی کشم.لطفا بگین چیکار کنم هم کاری کنم اینقد پسرا پرو نباشن با من و هم من انقد رو ندم به اونا!

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

   سلام آرتمیس خانم.
   وقتی پسرعموتون در مورد موضوعات خاک برسری صحبت می کنه، هم با حالت چهره تون نشون بدید که اصلاً خوشتون نیومده و هم بهش بگید: اصلاً خوشم نیومد!
   اگه مسخره تون کرد، از این آموزش استفاده کنید:
   روش برخورد با افراد مسخره کننده
   در بحث هاتون از تکنیک سراب دریایی که در همین مقاله توضیح دادم، استفاده کنید. مثلاً بگید: آره، ممکنه حق با تو باشه.
   موفق باشید.

 20. ریحانه
  ۱۰:۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹

  چطوری تمرین کنم سی دی خش دار بودنو
  یا از چه مدل جملاتی استفاده کنم که اقتدار در کلام مشخص باشه

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۲۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳

   برای تمرین سی دی خش دار، ابتدا خواسته ی به حق تون رو مشخص کنید. سپس این خواسته رو اونقدر تکرار کنید تا بهش برسید.

 21. امیر
  ۱۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳

  سلام خانم معتمد پویا یکی از دوستانم(ممد) با اون یکی(علی) مشکل پیدا کرده و علی که تو گروهی بود که همه توش بودیم لفت داد بعد یه گروه دیگه زد و منو اد کرد با چند نقر دیگه و بهم گفت از گروه ممد افت بده و من نمیخاستم از گروه ممد لفت بدم ولی نتونستم نه بگم و لفت دادم مثل چند نفر دیگه از دوستان.
  الان ممد به من پیم داده چرا رفتی و هی تکرار میکنه سوالشو من نمیدونم چیکار کنم فعلا سین نکردم باید چیکار کنم؟
  پ.ن:دوست دارم تو هر دو گپ باشم

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

   سلام بر شما
   به نظرم به خواسته تون احترام بذارید و در هر دو گروه عضو باشید.
   و با روش نه گفتن صحیح به علی آقا نه بگید: می دونم با محمد مشکل پیدا کردی و ازش دلخوری. چون من دوست محمد هستم، نمی تونم از گروهش بیام بیرون.
   برای یادگیری بیشتر مهارت نه گفتن، لطفاً آموزش زیر رو بخونید:
   هنر نه گفتن

 22. زهرا
  ۱۰:۳۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

  خیلی عالی بود

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۳۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

   لطف دارید. ممنونم ازتون.

 23. سارا
  ۱۱:۴۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

  سلام خانوم دکتر . حال امشبم خیلی بد بود که با یه سرچ تو اینترنت به سایت سما برخوردم. من ۸ سال درگیر روابط نادرست شوهر و خونوادش هستم. هردفعه خواستم قطع ارتباط بگیرم که از زخم زبونشون دور بشم فابده نداشته و اعصابمو به کل بهم ریختن. از زخم زبانسون به یتوه اومدم. این تکنیکا چه کمکی در مقابلشون به من مبکنه

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

   سلام. ظاهراً چون از اوضاع روابطتون با همسر و خانواده ی همسر، رضایت ندارید، خیلی ناراحت و خشمگین هستید. به نظر میاد که شرایط دُشواری دارید.
   برای رو به رو شدن با توهین های دیگران از آموزش مواجهه با انتقاد ، استفاده کنید.
   برای بیان نارضایتی هاتون به همسر، از آموزش حل تعارض ، استفاده کنید.
   موفق باشید.

 24. حدیث
  ۱:۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

  سلام،
  بعضی ها پررو هستند و همیشه خودشان را خانه ما دعوت می‌کنند چی کار کنیم؟
  مثلا یکی از فامیل ها که زنگ زد و گفت ما جمعه شب شام می آییم خانه شما و اگر ما آمادگی نداشته باشیم در جوابش چه بگوییم؟

  یک بار یکی از فامیل ها زنگ زد گفت ما تولدت می‌خواهیم بیاییم شام خونتون، در صورتی که من خودم فرزند دارم و هیچ وقت برای خودم دوست ندارم تولد آنچنانی بگیرم و دوست دارم خصوصی باشد. در جواب کسانی که خودشان را خانه ما دعوت می‌کنند چه بگویم؟

  یک بار یکی از فامیل ها زنگ زد و گفت که ما شب یلدا شام می آییم خونتون و الان با توجه به کرونا من دوست دارم با خانواده خودم شب یلدا را خصوصی بگیریم. در جوابش چه بگویم؟

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۰۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

   در جوابشون بگید:

   عزیزم ممنونم که با من تماس گرفتی و خوشحال می شدم اگه شرایط طوری بود که پذیرای شما بودم.
   اما الان شرایط به گونه‌ای هست که نمی‌تونم پذیرای شما باشم.(با این جمله یک دلیل بیرونی می آوریم که دست ما نیست. اینطوری برای نه گفتن، مسئولیت کمتری به عهده ما قرار می گیرد. برخی ها در این مرحله به اشتباه می گویند: چون آمادگی شو ندارم!)
   از اون طرف دوست ندارم از دست من ناراحت باشید، چه خدمت دیگه‌ای از من ساخته هست که شرمنده شما نشم؟

   جهت یادگیری هنر نه گفتن، آموزش چگونه نه بگوییم رو مطالعه بفرمایید.

 25. محمد
  ۱۱:۰۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

  سلام خانم معتمد پویا وقتتون بخیر
  ممنون از مطالب عالی و کاربردی تون
  میخواستم ازتون اجازه بگیرم تا ازین مطالب بصورت گزیده ای در تولید محتوا (و تقلید محتوا) البته با اضافه کردن نظر شخصی و تحلیل و استفاده از نظرات کاربران در استوری و پست استفاده کنم، انشاالله در ثوابش و نشر کارهای خیر هم میدوارم در تمامی مراحل زندگی تون باعث گشایش و موفقیت روز افزون بشه

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

   سلام
   متشکرم که اجازه می گیرید.
   بله، شما مجازید.
   پیروز و تندرست باشید.

 26. ALi
  ۱۰:۲۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

  سلام خیلی کاربردی بود..اما میشه بگید چطور با کسی که از ما آتو داره چطوری رفتار کنیم؟..مثلا شاید همسایه ی ما کاری یا رفتاری از ما دیده باشد و تهدید کنه اگه به خواسته اش عمل نکنیم اون مسئله رو برای آشنایان یا خانواده ما فاش کنه یا حالا هر مثال دیگه ای به این شکل

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

   سلام.
   در هر شرایط تصمیم گیری، بهتره به این فکر کنیم که اگه نه بگم، چی به دست میارم، چی از دست می دم. اگه بله بگم، چی به دست میارم، چی از دست می دم.
   و بعد بر اساس اینکه مشکلات کدوم انتخاب رو می تونیم بپذیریم و باهاش کنار بیاییم، تصمیم می گیریم که آیا به اون درخواست نه بگیم یا بله بگیم.
   موفق باشد.

 27. امین
  ۸:۳۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴

  بسیار عالی و آموزنده بود.
  خیلی بهم کمک کرد

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۰۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

   خوشحالم که این آموزش مورد توجهتون قرار گرفته.

 28. Sara
  ۲:۰۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

  بسیار عالی و مفید بود.
  ممنونم ازتون.
  خیلی خوب بود این مطالب.
  در سایت های دیگه نبود.
  واقعاً ممنون.

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

   دوست عزیز، ممنونم از توجه و همراهی صمیمانه ی شما.

 29. سرگشته و حیران
  ۶:۵۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

  با سلام خانم معتمد پویا
  از مطالب خوبتون ممنونم.
  من دختری هستم محجبه (چادری ام) و از دوران کودکی خیلی کتابای روانشناسی رو خوندم و کلاً هیچ وقت خوشم نمیومد کسی ازم سواستفاده کنه.
  اما از سال اول ورودم در دانشگاه، مشکل پیدا کردم.
  چون رشته نسبتا هنری دارم می خونم و سطح دانشگاهم پایینه، دوست ندارم با هرشخصی مراوده کنم.
  متاسفانه بسیاااار زیاد مزاحم من می شن. من قبلاً اصلاً چنین شرایطی نداشتم چون همیشه جوری رفتار کردم کسی به خودش اجازه نداده به من بی حرمتی کنه.
  اما الان این افراد با اینکه دستاوردهای گذشته منو دیدن و حتی می شنون اما خودشون رو به نفهمی زدن و به رفتارهای بی ادبانه و بازی های روانی شون ادامه می دن.
  البته بعضی هاشون هم فکر کنم اصلاً منو نمیشناسن و فقط یخاطر چادری بودنم فکر می کنن من کمی تعطیل هستم!
  از زمانی هم که دانشگاه نمی ریم پروفایلم رو چک می کنن یعنی یه رفتارهای عجیب غریبی دارن. انگار آدم های بلانسبت شما دیوانه. یه جوری ان کلا.
  من حربه انتخابیم نادیده گرفتن بود. چون قصد مراوده در آینده رو باهاشون نداشتم. این حربه رو انتخاب کردم.
  اما پیگیری بیش از اندازه شون داره تمرکزم رو بهم می ریزه. حس بدی دارم.
  به نظرتون چکار کنم؟

  • مریم معتمد پویا
   ۹:۰۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

   سلام بر شما
   مرسی از لطفتون
   به نظرم از ارتباط با افرادی که در دانشگاه هستند، رضایت ندارید و دوست دارید فقط با افرادی که استانداردهای شما را دارند، تعامل کنید. دلتون می خواد همدانشگاهی های شما با شما محترمانه تر رفتار کنند، درسته؟
   در مواجهه با افرادی که برایتان غیر قابل تحمل هستند، سه تا انتخاب دارید:
   ۱٫ از آن محیط بیرون بکشید(قطع ارتباط).
   ۲٫ با تغییر رفتار و طرز فکر خود نسبت به آنها، اوضاع را کمی بهتر کنید.
   ۳٫ آنها را همانگونه که هستند، بپذیرید و دیگر شکایت نکنید(همینی که هست).

   پیروز و تندرست باشید.

   • سرگشته و حیران
    ۱:۱۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

    ممنونم از پاسختون
    راستش شرایط من یه خرده پیچیده است.
    من یه بار رشته دیگه ای رو در دانشگاه تهران خونده بودم و این رشته رو به زعم علاقه انتخاب کردم اونم تو دانشگاه سطح پایین و نزدیک.
    همیشه احساس می کردم اونها شناخت درستی از من ندارن که مثلا یه درسی رو ۲۰ می شم کلی تعجب می کنن.
    نوع پوشش اونها اصلا برای من مهم نبوده و نیست.
    من بیشتر از نظر سطح علمی و تحصیلی دوست دارم که با بچه های هم سطح خودم باشم و قبل ورودم به اونجا فکر می کردم وقتی سرم به کار خودم باشه اونام بامن کاری ندارن ولی اصلا اینطور نبود.
    ناراحتیم از اینه که اگه طرف مقابلم هم سطح خودم بود و فحش می داد که مشکل نداشتم.
    آخه طرف با رتبه ۶۰۰ هزار اومده دانشگاه به من گیر داده تو چرا ۲۰ شدی.
    بعد تو برزخ می مونم که کلا ول کنم یا با تغییر دانشگاه شاید این مسئله بهبود پیدا کنه.

    • مریم معتمد پویا
     ۲:۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

     به نظرم شما ناراحتید چون دلتون می خواد در رشته ی مورد علاقه تون و در یک دانشگاه سطح بالا ادامه تحصیل بدید تا با افراد هم تراز خودتون ارتباط بگیرید. و برای رسیدن به این خواسته، مردد هستید.
     و چون سطح علمی تون بالاست، دوست دارید با احترام بیشتری با شما صحبت بشه.