سبد خرید

دوره های آموزشی

تکمیل شده
دوره آموزشی  آرامسازی دعوا و بحث
تکمیل شده
دوره آموزشی روش حرفه ای گوش دادن
تکمیل شده
دوره آموزشی راهکار فوری حل تعارض
تکمیل شده
دوره آموزشی ارتباط با افراد جدید


ارسال تیکت جدید