سبد خرید

مریم معتمد پویا | مریم معتمد پویا

رازهایی که کتاب قدرت سکوت در مورد افراد درونگرای موفق بیان کرده

رازهایی که کتاب قدرت سکوت در مورد افراد درونگرای موفق بیان کرده

چطوری پولم را پس بگیرم؟نحوه پس گرفتن پول و طلب

چطوری پولم را پس بگیرم؟نحوه پس گرفتن پول و طلب

سوالات باز و بسته

سوالات باز و بسته

چگونه از دیگران تعریف کنیم تا چاپلوسی نباشد؟+جواب تعریف

چگونه از دیگران تعریف کنیم تا چاپلوسی نباشد؟+جواب تعریف

3 تکنیک بستن دهان مردم

3 تکنیک بستن دهان مردم

3 تکنیک افزایش اعتماد به نفس

3 تکنیک افزایش اعتماد به نفس

چگونه عذرخواهی کنیم تا بپذیرد؟

چگونه عذرخواهی کنیم تا بپذیرد؟

5 روش ارتباط چشمی

5 روش ارتباط چشمی

4 روش برخورد با آدم بد بو: چطوری بهش بگم که از دستم ناراحت نشه؟

4 روش برخورد با آدم بد بو: چطوری بهش بگم که از دستم ناراحت نشه؟

روش برخورد با افراد مسخره کننده

روش برخورد با افراد مسخره کننده