سبد خرید

مریم معتمد پویا | مریم معتمد پویا

روش برخورد با افرادی که احساس گناه ایجاد می کنند

روش برخورد با افرادی که احساس گناه ایجاد می کنند

چگونه خداحافظی کنیم؟

چگونه خداحافظی کنیم؟

2 روش برخورد با افراد از خود راضی(خودشیفته)

2 روش برخورد با افراد از خود راضی(خودشیفته)

چگونه وارد یک اکیپ شویم؟

چگونه وارد یک اکیپ شویم؟

چگونه درخواست افزایش حقوق کنیم؟

چگونه درخواست افزایش حقوق کنیم؟

کامل گرایی چیست؟|روش رهایی از آن|روش برخورد با افراد کامل گرا

کامل گرایی چیست؟|روش رهایی از آن|روش برخورد با افراد کامل گرا

اگه یکی راجع به ظاهرمون نظر داد، چه کار کنیم؟

اگه یکی راجع به ظاهرمون نظر داد، چه کار کنیم؟

3 روش برخورد با آدم تعارفی

3 روش برخورد با آدم تعارفی

چگونه مخ بزنیم؟

چگونه مخ بزنیم؟

3 روش برخورد با افراد کم حرف

3 روش برخورد با افراد کم حرف