سبد خرید

مقالات | مریم معتمد پویا

مهارت تصمیم گیری در دنیای آشفته، زندگی آسانتر

مهارت تصمیم گیری در دنیای آشفته، زندگی آسانتر

دنیای مطلوب، دریچه‌ای به سوی ارتباطی عمیق

دنیای مطلوب، دریچه‌ای به سوی ارتباطی عمیق

11 نکته آداب معاشرت شبکه های اجتماعی+تجربیاتم

11 نکته آداب معاشرت شبکه های اجتماعی+تجربیاتم

روش برخورد با افراد شلخته

روش برخورد با افراد شلخته

5 روش برخورد با افراد دروغگو و خالی بند

5 روش برخورد با افراد دروغگو و خالی بند

انتقاد پذیری: کلید طلایی رشد و پیشرفت

انتقاد پذیری: کلید طلایی رشد و پیشرفت

روش برخورد با افرادی که احساس گناه ایجاد می کنند

روش برخورد با افرادی که احساس گناه ایجاد می کنند

چگونه خداحافظی کنیم؟

چگونه خداحافظی کنیم؟

2 روش برخورد با افراد از خود راضی(خودشیفته)

2 روش برخورد با افراد از خود راضی(خودشیفته)

چگونه وارد یک اکیپ شویم؟

چگونه وارد یک اکیپ شویم؟