سبد خرید

مقالات | مریم معتمد پویا

رازهایی که کتاب قدرت سکوت در مورد افراد درونگرای موفق بیان کرده

رازهایی که کتاب قدرت سکوت در مورد افراد درونگرای موفق بیان کرده

چطوری پولم را پس بگیرم؟نحوه پس گرفتن پول و طلب

چطوری پولم را پس بگیرم؟نحوه پس گرفتن پول و طلب

سوالات باز و بسته

سوالات باز و بسته

چگونه از دیگران تعریف کنیم تا چاپلوسی نباشد؟+جواب تعریف

چگونه از دیگران تعریف کنیم تا چاپلوسی نباشد؟+جواب تعریف

چگونه عذرخواهی کنیم تا بپذیرد؟

چگونه عذرخواهی کنیم تا بپذیرد؟

5 روش ارتباط چشمی

5 روش ارتباط چشمی

4 روش برخورد با آدم بد بو: چطوری بهش بگم که از دستم ناراحت نشه؟

4 روش برخورد با آدم بد بو: چطوری بهش بگم که از دستم ناراحت نشه؟

روش برخورد با افراد مسخره کننده

روش برخورد با افراد مسخره کننده

4 روش برخورد با همکار زیرآب زن(از پشت خنجرزن)

4 روش برخورد با همکار زیرآب زن(از پشت خنجرزن)

5 تمرین برای اینکه چگونه حرف کم نیاوریم؟

5 تمرین برای اینکه چگونه حرف کم نیاوریم؟