سبد خرید

روش برخورد با افراد از زیر کار دررو(جیم زن ها)

روش برخورد با افراد از زیر کار دررو(جیم زن ها)

یک از شاگردانم تعریف می کرد پسرم در زمان های پرفشاری مثل موقع اسباب کشی یا خانه تکانی، دنبال یک بهانه می گردد تا محل را ترک کند.

از زیر کار دررو ها کسانی هستند که زمانی که فشار کار سنگین است، پنهانی و بدون اینکه کسی متوجه شود، آنجا را به سرعت ترک می کنند. به اصلاح دیگر، در مواقع اضطراری آنها به چاک می زنند یا فلنگ را می بندند. افراد از زیر کار دررو آنجایی که باید باشند، نیستند.

اگر روش برخورد با افراد از زیر کار دررو را بلد نباشیم، فشار کارها روی ما می افتد. درنتیجه کار و زندگی مان خراب خواهد شد.

در این مقاله روش برخورد با افراد از زیر کار دررو را یاد می گیریم تا به آنها اجازه ندهیم کار و زندگی مان را خراب کنند.

اول- خواسته مون رو دقیق بیان کنیم

در برخورد با افراد از زیر کار دررو، اینکه خواسته مان را از قبل دقیق بیان کنیم، اهمیت زیادی دارد.

در این شرایط از قبل به او بگوییم: من ازت می خوام در فلان موقعیت، حتماً باشی.

دوم- از او تأیید بگیریم

از او تأیید بگیریم که: باشه؟ می تونی یا نه؟

سوم- تبعات نبودنش رو توسط خودش مشخص کنیم

اجازه دهیم تبعات نبودنش را او خودش مشخص کند. بنابراین از او بپرسیم: اگه نبودی چی؟

چهارم- از او گزارش بخواهیم

بگوییم: فلانی جان، امشب که اثاث های اتاق پذیرایی رو کارتن بندی کردی، بعدش بیا بهم بگو.

در این مقاله روش برخورد با افراد از زیر کار دررو را یاد گرفتیم:

  1. خواسته مون رو دقیق بیان کنیم.
  2. از او تأیید بگیریم.
  3. تبعات نبودنش رو توسط خودش مشخص کنیم.
  4. از او گزارش بخواهیم.

دوستان عزیز لطفاً مرا در اینستاگرام فالو کنید تا از مطالب آموزشی رایگان در زمینه ی مهارت های ارتباطی بهره مند شوید:

اینستاگرام من

برگرفته از:

 بیشتر از یک نفر

دیدگاه‌ها ۲


ارسال تیکت جدید