درباره و تماس با ما

مریم معتمد پویا

من مریم معتمد پویا هستم. رشته ی مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار خوانده‌ام. از آنجایی‌ که یک مهندس سرش به کار خودش است، آنچنان به مهارت های ارتباطی نیاز ندارد. اما در زندگی روزمره، ضعفی که در مهارت های ارتباطی داشتم را مانعی برای موفقیت‌هایم می دیدم.

در عین حال، درونگرا بودنم به این ضعفم دامن می‌زد. در ارتباطاتم با دیگران مشکل داشتم. برقراری ارتباط با آدم‌ها برایم دشوار بود. در دوران مدرسه و دانشگاه به عنوان یک دختر خجالتی و کم حرف شناخته می شدم.

همیشه حس کنجکاوی ام این بود که آدم های جذاب و دوستداشتنی چه فرقی با بقیه دارند؟ لباس پوشیدن آنها؟ طرز صحبت کردن آنها؟ طرز فکر آنها؟ همچنین کنجکاو بودم که رمز موفقیت رابطه ی زوج های همراه و همدل که تعدادشان انگشت شمار است را بدانم. این کنجکاوی هایم باعث شد به سراغ مطالعه ی کتاب های مهارت های ارتباطی بروم.

وقتی چیزهایی را که درباره ی مهارت های ارتباطی یاد گرفتم در زندگی واقعی‌ام به کار بردم، متوجه شدم این کار، آنقدرها هم که فکر می‌کردم سخت نیست. تمرینات زیادی را انجام دادم. در نتیجه تغییرات زیادی کردم. بنابراین متوجه شدم که دیگران هم با آموزش می توانند مهارت های ارتباطی خود را بهبود ببخشند.

هر چقدر بیشتر در اینباره مطالعه کردم، آگاه شدم که این موضوعات در زندگی همه ی ما آدم ها نقش کاربردی و ضروری دارند.

ای ‌کاش این‌ها را در مدرسه یاد گرفته بودیم. حس کردم در سیستم آموزشی ما این خلأ وجود دارد.

بنابراین رسالت و معنای زندگی خودم را کشف کردم. رسالت من این است که راجع به این موضوع، دانش و مهارت خودم را زیاد کنم و با کیفیت مناسب به دیگران آموزش دهم تا در کنار یکدیگر، کشورمان ایران را جای بهتری برای زندگی کردن کنیم.

اکنون در زمینه ی مهارت‌های ارتباطی، تدریس و سخنرانی می‌کنم.

خلاصه رزومه من:

مدرس مهارت های ارتباطی

نویسنده کتاب جرقه گفتگو

اطلاعات تماس:

اینستاگرام من

تلگرام من

مدارک من:

مدرک دوره ی استادی مریم معتمد پویا
مدرک دوره ی استادی مریم معتمد پویا
مدرک دوره ی استادی مریم معتمد پویا
مدرک دوره ی استادی مریم معتمد پویا
مدرک تئوری انتخاب مریم معتمد پویا
مدرک تئوری انتخاب مریم معتمد پویا
مدرک مهارت های زندگی مریم معتمد پویا
مدرک مهارت های زندگی مریم معتمد پویا
تقدیرنامه شهردای منطقه هفت تهران به مریم معتمد پویا
تقدیرنامه ی شهردای منطقه هفت تهران به مریم معتمد پویا

 

همکاران قدرتمند تیم ما:

سوسن تفرشی

سوسن تفرشی ، ویراستار ادبی

شماره حساب :

شماره کارت بانک پاسارگاد:

۵۰۲۲-۲۹۱۰-۳۱۵۱-۳۵۹۹

شماره حساب:

۳۹۴-۸۰۰۰-۱۱۶۳۱۳۲۳-۱

شماره شبا:

IR 170570039480011631323101

به نام: مریم معتمد پویا