سبد خرید

مهارت های ارتباطی | مریم معتمد پویا

چگونه عذرخواهی کنیم تا بپذیرد؟

چگونه عذرخواهی کنیم تا بپذیرد؟

5 روش ارتباط چشمی

5 روش ارتباط چشمی

4 روش برخورد با آدم بد بو: چطوری بهش بگم که از دستم ناراحت نشه؟

4 روش برخورد با آدم بد بو: چطوری بهش بگم که از دستم ناراحت نشه؟

روش برخورد با افراد مسخره کننده

روش برخورد با افراد مسخره کننده

4 روش برخورد با همکار زیرآب زن(از پشت خنجرزن)

4 روش برخورد با همکار زیرآب زن(از پشت خنجرزن)

5 تمرین برای اینکه چگونه حرف کم نیاوریم؟

5 تمرین برای اینکه چگونه حرف کم نیاوریم؟

3 روش برخورد با افراد کنترل گر و دخالت کن

3 روش برخورد با افراد کنترل گر و دخالت کن

3 روش برخورد با آدم بدقول

3 روش برخورد با آدم بدقول

9 تکنیک برای اینکه چگونه شوخ طبع باشیم تا دل دیگران را بدست آوریم؟

9 تکنیک برای اینکه چگونه شوخ طبع باشیم تا دل دیگران را بدست آوریم؟

13 نکته که هنگام اولین دیدار با خانواده همسر آینده مان بهتر است در نظر بگیریم

13 نکته که هنگام اولین دیدار با خانواده همسر آینده مان بهتر است در نظر بگیریم