سبد خرید

admin | مریم معتمد پویا

دنیای مطلوب، دریچه‌ای به سوی ارتباطی عمیق

دنیای مطلوب، دریچه‌ای به سوی ارتباطی عمیق

11 نکته آداب معاشرت شبکه های اجتماعی+تجربیاتم

11 نکته آداب معاشرت شبکه های اجتماعی+تجربیاتم

روش برخورد با افراد شلخته

روش برخورد با افراد شلخته

5 روش برخورد با افراد دروغگو و خالی بند

5 روش برخورد با افراد دروغگو و خالی بند

انتقاد پذیری: کلید طلایی رشد و پیشرفت

انتقاد پذیری: کلید طلایی رشد و پیشرفت

6 روش برای اینکه چگونه جذاب صحبت کنیم؟

6 روش برای اینکه چگونه جذاب صحبت کنیم؟

3 تمرین برای اینکه چگونه لبخند بزنیم؟

3 تمرین برای اینکه چگونه لبخند بزنیم؟

3 بخش مهارت گوش دادن چیست؟

3 بخش مهارت گوش دادن چیست؟

13 راهکار عالی برای کنترل خشم

13 راهکار عالی برای کنترل خشم

مهارت حل تعارض و اختلاف چیست؟

مهارت حل تعارض و اختلاف چیست؟