پنجاه صفحه اول کتاب حرقه

کتاب جرقه، مهارتی را به شما یاد می‌دهد که داشتن آن در زندگی لازم است، اما تابه‌حال هیچ‌کس این موضوع را در خانواده، جامعه و رسانه‌ها به ما یاد نداده است.

کتاب جرقه به شما یاد می‌دهد که چطور سر صحبت را بازکنید و درعین‌حال چگونه به گفتگو کردن ادامه دهید.همه ما در زندگی برای کسب موفقیت‌های بیشتر، نیازمند تقویت مهارت‌های گفتگو کردن هستیم.با به‌کارگیری راهکارهای این کتاب، بودن با آدم‌ها برای شما لذت‌بخش‌تر خواهد شد.