مهارت تصمیم گیری چیست؟+روش تصمیم گیری درست

مهارت تصمیم گیری چیست؟ تا حالا شده در شرایط سخت تصمیم گیری قرار بگیرید؟ با مهارت تصمیم گیری، یاد می گیریم که در هر شرایطی، بهترین کاری را که بلدیم، انجام دهیم. به عنوان کسی که مهارت تصمیم گیری را بلد نبودم،یادگیری این مهارت کمک بزرگی را در زندگی به من کرد.در این مقاله می خواهم شما را هم با مهارت تصمیم گیری، آشنا کنم. نکته ی مهم: وقتی آدم ها زیاد تصمیم می گیرند، از تصمیم گیری خسته می شوند.در نتیجه تصمیمات مهم را نمی گیرند.یعنی وقتی روزی ۴۰ الی ۵۰ تصمیم می گیریم، دیگر جانی نمی ماند که تصمیمات مهم دیگر زندگی را بگیریم. تصمیمات خسته کننده ی ریز ریز روزانه ی ما به این صورت هستند: این … ادامه خواندن مهارت تصمیم گیری چیست؟+روش تصمیم گیری درست