عضویت در سایت رایگان است.در این مرحله با وارد کردن اطلاعات لازم مانند نام و نام خانوادگی ،رمز عبور و آدرس پست الکترونیکی،لینک تایید عضویت به ایمیل آنها ارسال می شود که کاربران با کلیک نمودن آن،مراحل عضویت را تایید می کنند.